Missie

Stichting Maaltijd voor een kind is een kinderhulporganisatie die zich passievol inzet om zoveel mogelijk middelen in te zamelen voor kinderen die in Nederland in armoede leven, door hen met onze hulp een gedegen toekomstperspectief te bieden. Kinderen die, door welke omstandigheden dan ook, onder de armoedegrens terecht zijn gekomen moeten kunnen rekenen op onze steun. Het verzamelen van middelen trachten wij te bereiken door het houden van collectes, donateurs en wervingsacties.